fbpx
×

Gizlilik

İşbu Gizlilik Politikası, Buz Başlık’a ait (“Buz Başlık”) www.buzbaslik.com ve/veya ilgili diğer internet sitelerine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Buz Başlık’ın sahibi olduğu www.buzbaslik.com ve/veya ilgili diğer internet sitesini ziyaret ederek ve kullanarak işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıdaki tüm yükümlülüklere ve kurallara uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılmaktasınız.

Yürüttüğümüz faaliyetler sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde (“KVKK”) müşterilerimize ait kişisel veri olarak tanımlanabilecek ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, demografik veriler, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi, mali veriler ile müşterilerimizi tanımlamaya yönelik her türlü diğer veriler, siparişlerinizi almak ve yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak, sistemle ilgili sorunların çözümlenmesi, reklam, iletişim, promosyon, mesafeli satış sözleşmesi ve diğer sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifası, istatistiksel çalışmalar ve 3. kişilerin teknik ve lojistik işlevlerini Buz Başlık adına yerine getirmelerini sağlamak, sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla Buz Başlık tarafından kişisel veri mevzuatına uygun olarak, gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar kaydedilebilir, depolanabilir, yazılı veya manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, sınıflandırılabilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir, yurt içi veya yurt dışına aktarılabilir ve sair yöntemler ile işlenebilir. Buz Başlık, müşterilerimize ait kişisel verileri, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve/veya yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Buz Başlık’nun mevcut veya ilerideki iştirakleri, iş ortakları, bağlı şirketleri, hissedarları, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve/veya yurtdışındaki kişi ve kurumlar, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet sunabilmesi için işbirliği yaptığı veya yapabileceği hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.

Müşterilerimiz tarafından Buz Başlık’a elektronik ortamda iletilen tüm bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Buz Başlık, internet sitesi ve mobil uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından sorumlu tutulamaz.

Buz Başlık, müşterilerimize önerilerde bulunmak için müşterilerimizin Buz Başlık’ın ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir. Buz Başlık, işbu Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan müşterilerimizin bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Müşterilerimizin herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan Buz Başlık sorumlu değildir. Müşterilerimizin üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkacak zararlardan Buz Başlık sorumlu değildir.

Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Buz Başlık ile iletişime geçerek kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletilerin durdurulmasını talep etme hakkı vardır. Müşterilerimizin bu husustaki taleplerinin Buz Başlık’ya ulaşmasını müteakip kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müşterilerimiz dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Buz Başlık’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Buz Başlık tarafından bu hususlardaki başvuru ve talepler kanuni azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki sebebi ilgiliye açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Müşterilerimizin yukarıda belirtilen yöntemler ile bilgilendirilmeleri ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletiler kapsamında bir ürün veya hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve mevzuata uygun olarak yapılacak tüketici sözleşmelerine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartları dahilinde ve sözleşmenin tarafları arasında uygulanır.

İnternet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz Sipariş Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Buz Başlık’ya ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Buz Başlık’ya aittir.

Buz Başlık, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Buz Başlık internet sitesi üzerinden sunduğu içeriği ve hizmetleri de değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda hizmetlerin/ürünlerin üzerinden, Buz Başlık ve/veya www.buzbaslik.com internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

İşbu gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizle ilgili olarak Buz Başlık’a aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.